Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

Inginer chimist, doctor în ştiinţe chimice 
Vicepreședinte al Academiei Române
Membru titular al Academiei Române din 2009
Profesor la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Cercet. șt. I la Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”