CS I Cristina Florescu

CS I Cristina Florescu

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Academia Română - Filiala din Iași

Cercetare în domeniul : lingvistică. Subdomeniul: lexicologie – lexicografie.