Despre Prelegerile Academiei

Evenimentul reprezintă o serie de prelegeri susținute de personalități științifice de
renume internațional. Seriile sunt organizate de Academia Română și Academia
Română, Filiala Iași. Până în 2015, peste 20 de personalități au susținut prelegeri în
București, Iași, Timișoara și Oradea. Printre obiectivele imediate ale acestui proiect se
află dorința de a extinde aria geografică în toate regiunile României.