Limbajul meteorologic - indice de cultură

Limbajul meteorologic - indice de cultură

Ne propunem să aducem în atenţia specialiştilor studiul unei terminologii care, deşi mereu avută în vederea noastră, a tuturor utilizatorilor limbii române, nu a fost încă analizată sistematic din punct de vedere lingvistic. Este vorba de teminologia meteorologică − categoria fenomenelor atmosferice aşa cum sunt denotate/numite acestea atât la nivelul limbajului ştiinţific, cât şi la nivelul limbii populare. Ne găsim în faţa unei analize contrastive şi interdisciplinare, cercetare desfăşurată la Academia Română - Filiala din Iaşi, în cadrul proiectului Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic (CNCSIS PN-II-ID-PCE-2011-3-0656), proiect în desfăşurare (conform ultimelor reglementări UEFISCDi) în perioada 2011-2015, la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”. Echipa este formată din lingviştii: CS I dr. Cristina Florescu (director de proiect), CS I dr. Laura Manea, CS dr. Alina-Mihaela Bursuc, CS dr. Cristina Cărăbuş, CS I dr. Elena Tamba (voluntar), CS II dr. Florin Teodor Olariu (voluntar); geografii: CS I, prof. univ. dr. Liviu Apostol, CS dr. Dan Adrian Chelaru; un informatician: CS Mădălin Pătraşcu (voluntar). De ce trebuie considerat limbajul meteorologic un indice de cultură? În ce măsură o cercetare lingvistică de asemenea anvergură poate conţine proiecţia culturală a unei epoci? Limpezirea şi studiul lingvistic al unei terminologii atât de necesar specializate are impact asupra (sub)disciplinelor avute în vedere (lexicologia, istoria limbii române, dialectologia, pe de o parte, meteorologia, climatologia, pe de altă parte)? Simpla punere în ecuaţie a unor asemenea necunoscute obligă lingvistul, dacă nu la un răspuns ferm privind chestiunile enumerate, cel puţin la o regândire a comunicării interdisciplinare, a raportului dintre limbajele specializate, limba comună şi graiurile populare ale românei. Bibliografie BIDU-VRÂNCEANU, Angela (coord.)(2010): Terminologie şi terminologii, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti. DA = Dicţionarul limbii române. Serie veche. Bucureşti, Editura Academiei Române.Tom I – III (1913-1948). DLR = Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Tom IV – XIV, Bucureşti, Editura Academiei Române (1965–2010). FLORESCU, Cristina (2007): Probleme de semantică a limbii române, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”. FLORESCU, Cristina (2010): Limbajul meteo al fenomenelor atmosferice. Premise analitice în: Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, p. 191-198. URSU, N. A., Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. Bucureşti, Editura Ştiinţifică (1962). ZAFIU, Rodica, Diversitatea stilistică în româna actuală, Editura Universităţii Bucureşti (2001). - See more at: http://home.acadiasi.ro/ro/content/limbajul-meteorologic-indice-de-cultu...

Tuesday, March 31, 2015 - 11:00
Loc de desfășurare: 
Aula Filialei Iași a Academiei Române B-dul Carol I, Nr. 8