Nicolae DABIJA, m.o. al Academiei Române

Nicolae DABIJA, m.o. al Academiei Române

Scriitor,  istoric literar

Membru al Academiei de Științe a Moldovei

Membru de onoare al Academiei Române (ales în anul 2003)